Du Befinner Dig Inuti Texten

Installation, 2014

SWE:Verket består av tolv trådlösa routrar som inte är anslutna till någonting – det enda de gör är att sända ut sina 32 tecken långa namn i varsitt lokalt nätverk. Dessa namn bildar tillsammans en fragmentarisk och modulär text som handlar om att tyda informationen i nätverken genom fysiska manifestationer i kroppen och om själva nätverkets upplösande av rum och kategorier. Texten kan ses i en lista över tillgängliga nätverk via en dator i rummet, uppblandad med befintliga nätverk på platsen. Datorns grafiska gränssnitt blir ett ställföreträdande sinne.


Du befinner dig mitt i texten IAC_04_sm

Du befinner dig mitt i texten IAC_02_sm

Du befinner dig mitt i texten IAC_01_sm

Du befinner dig mitt i texten IAC_03_sm

Du befinner dig mitt i texten IAC_05_sm

We hate in order to survive_Flyer